• cz
  • en
  • Русский

Zemní práce

Bez základů se stavět nedá

Každá stavba stojí na pevných základech, které jsou zapuštěné hluboko do země.

Zemní práce jsou při realizaci staveb v podstatě nezbytné a často je to první stavební činnost. Pro každou stavbu je nutné náležitě připravit terén, vyrovnat podklad, případně zajistit jeho pevnost. Zemní práce jsou potřebné také při pokládce vodovodů, kanalizace, plynovodů, datových či elektrických kabelů a dalších inženýrských sítí a rozvodů, stejně jako při demoličních pracích. Bez terénních úprav se neobejdeme ani při mnoha úpravách zahrad či budování okrasných jezírek.

Provádíme všechny práce související s pohybem zeminy na staveništi - odvoz zeminy, výkop stavební jámy až k základové spáře suterénu, dále rozložení humusu a vyrovnání půdy na pozemku.

Příklady nejběžnějších zemních prací:

  • hloubení základů pro rodinné domy
  • bagrování bazénů, septiků a jímek
  • základy pro ploty
  • výkopy pro inženýrské sítě
  • výkopy drenáží
  • výkopy kanalizace

Partneři