• cz
  • en
  • Русский

Zdravotně-technické instalace

ZTI představují zásadní součást pozemních staveb

Zdravotně-technické instalace řeší zásobování vodou, plynem a odvádění odpadních vod u objektů bytových a objektů občanské vybavenosti...

Společnost Intelstav navrhne a odborně zrealizuje vnitřní kanalizaci, přípojky, odvody splaškových vod a dešťové kanalizace, dále vnitřní plynovod, plynovodní přípojky nízkotlaké, středotlaké a návrh plynových spotřebičů. Součástí profese je samozřejmě také instalace a zprovoznění všech koncových prvků, jako jsou umyvadla, WC, karmy, bojlery, sporáky apod.

POZOR! Při špatném provedení a provozování zdravotně technických instalací a jejich následných poruchách však může dojít k haváriím staveb, ke škodám na majetku, k ohrožení zdraví a závažným úrazům, jež mohou v horších případech končit dokonce i smrtí obyvatel budovy.

Příklady nejčastějších prací spojených ze ZTI:

  • návrh a příprava projektu
  • dodávky a montáže kompletních systémů dle projektové dokumentace
  • vnitřní vodovody a kanalizace
  • dodávka a montáž zařizovacích předmětů
  • zapojení plynových a elektrických kotlů, myček, kuchyňských linek
  • dodávka a montáž vodoměrů
  • rozvody plynu a zapojení plynových spotřebičů

Partneři