Vzduchotechnika

Není nad čistý vzduch

Zdraví prospívá, pokud je pravidelně zabezpečován přísun čerstvého vzduchu.

Vzduchotechnika má za úkol kompletně zabezpečit výměnu vzduchu. To znamená odvod vydýchaného vzduchu z interiéru a přívod čerstvého zpět do místnosti.

V dnešní době je běžné, že moderní technologie umožňují přiváděný vzduch dále upravovat dodatečným zvlhčováním, odvlhčením, ohříváním, případně ochlazováním... Také v tomto směru je naše společnost připravena nabídnout své služby. Bez ohledu na to, jestli se jedná o byt, dům, nebo velké objekty.

Mezi nejčastější typy zařízení patří:

  • ventilátory
  • klimatizace
  • vzduchotechnické potrubí
  • regulační zařízení

Partneři