• cz
  • en
  • Русский

Vytápění

Bude zima, bude mráz

Výběrem správného druhu vytápění je možné překonat zimní měsíce s úsměvem na tváři.

Vytápění je proces, při kterém v chladnějším období uměle navyšujeme teplotu obytných částí na přijatelnou úroveň. Tohoto cíle můžeme dosáhnout několika způsoby. Druhy vytápění se rozlišují podle použitého druhu paliva, nebo podle druhu topného tělesa.

Mezi nejrozšířenější patří vytápění plynem za pomoci plynového kotle (může být klasický a kondenzační). Nevýhodou je špatná přizpůsobitelnost k některým druhům rozvodu tepla.

V místech, kde není zaveden plynovod, se hojně využívá kotel na tuhá paliva (může být dřevo, uhlí…),

nebo vytápění elektřinou přes elektrokotel. Využití topení elektřinou může zpočátku odrazovat cenou samotné elektřiny, ale přesto má svoje plus.

Našim klientům samozřejmě osvětlíme celou problematiku vytápění mnohem obšírněji, včetně návrhu dalších alternativních tepelných zdrojů, kterými jsou například solární topení a infratopení. Samotný zdroj tepla ovšem nestačí. Důležitým faktorem je vhodně zvolený tepelný rozvod. Také v této oblasti je více možností. Je důležité je správně skloubit s výběrem topného tělesa.

Jednou z nejčastěji používaných metod je využití radiátorů, fungujících na principu ohřevu vody.

Do popředí se dere podlahové vytápění díky svému ekonomickému provozu.

Partneři