Územní a stavební řízení

Není čas, ztrácet čas

Přenechejte průběh schvalování lidem znalým.

Územní a stavební řízení jsou schvalovací procesy probíhající na základě předem připravené a dodané dokumentace. Intelstav Vám nabízí možnost, jak předejít nekonečným frontám při jejich podání. Dokážeme pomoci v jednáních s úřady, kde je třeba dodržet určité posloupnosti všech procedur.

Taktéž jsme schopni některé kroky zjednodušit, nebo spojit. To může být pro samotného investora, který se v těchto zásadních věcech zcela neorientuje problém. V konečném důsledku to pro něho znamená především boj na delší časový úsek, než je nezbytně nutné. K časovým prodlevám může dojít mnoha způsoby. Nejčastěji se jedná o špatně, případně nedostatečně zpracované podklady.

Partneři