Tři sta let starý špýchar obsadí veteráni

Rekonstrukce bývalého špýcharu, který se nachází jen pár metrů od zámku ve středočeských Liblicích, se pomalu chýlí ke konci. Intelstav během jednoho roku zrestauroval ruinu, kde se dříve skladovalo obilí, v objekt, kde bude parkovat přibližně čtyřiadvacet automobilových veteránů.

Zub času se během tří století do špýcharu zakousl pořádně. A co nedokázal se stavením udělat čas, to stihli někteří bývalí majitelé. Vypreparovali například některé dřevěné prvky, které následně prodali výrobcům historického nábytku. „Hned na začátku bylo jasné, že pokud má být objekt zachován, bude nutná kompletní rekonstrukce a doplnění nosných prvků. Vzhledem k tomu, že požadavek byl, abychom špýchar co nejvíce přiblížili původní podobě, znamenalo to celou řadu prvků repasovat,“ charakterizuje stav špýcharu před rekonstrukcí hlavní stavbyvedoucí Josef Hedvik.
Jednou z nejnáročnějších fází byla repase střechy. Stavbaři ji museli celou snést, zrepasovat a usadit zpět. Obvodové zdivo, které tvoří až metr silná opuka, museli ve vrchní části stáhnout novým věncem a dole nově odizolovat. Vzhledem k tomu, že projekt rekonstrukce špýcharu počítal s vestavěním dvou pater pro umístění veteránů, bylo nutné uvnitř objektu vybudovat ocelovou konstrukci, která patra ponese. „Jedná se vlastně o objekt v objektu. Svislé prvky konstrukce jsme kotvili hluboko do země podél obvodových stěn. Vodorovnou část představují stropní nosníky. Žádná ocel ale nakonec vidět nebude. Vše je obložené sádrokartonem a splývá to s okolím,“ vysvětluje vestavbu ocelové konstrukce Josef Hedvik. Svislá konstrukce je umístěna mezi okny takže vytváří přirozené výklenky, které zdobí očištěná opuka. To je jeden z několika prvků, které objektu vdechují historický ráz.
Dopravu vozů do druhého patra bude zajišťovat výtah, který je umístěný v jednom z rohů špýcharu. Další vestavěné patro je koncipované jako obytné a technologické. Nachází se tam velká zasedací místnost, kanceláře a kotelna. Dominantou tohoto půdního patra je zachování pohledových střešních trámů. „To byl jeden z požadavků. Stav trámů byl ale na několika místech natolik špatný, že jsme museli provést jejich doplnění nebo úplnou výměnu,“ říká dále Josef Hedvik. Repasována byla také původní tři sta let stará okna, kterým se říkalo volská oka. „S tím si truhláři opravdu užili. Nakonec vymysleli novou šablonu a dvě desítky oken dokázali navrátit zpět,“ konstatuje hlavní stavbyvedoucí.
Součástí rekonstrukce špýcharu byly také kompletní rozvody technického zařízení budov, zejména zdravotně-technických instalací, topení a plynu, kterým bude objekt vytápěn. Vzhledem k novému využití objektu bude prostor vybaven propracovaným elektronickým zabezpečovacím systémem.

Partneři