• cz
 • en
 • Русский

Servis

SERVIS

Servisní služby je možno objednat na telefonním čísle :

+420 212 240 112

Servisní práce budou realizovány na základě tohoto cenového ujednání:

 • Pravidelné periodické prohlídky včetně revizí
  • paušální částka bude stanovena dohodou s odběratelem dle odhadu hodin
    
 • Servisní práce a opravy na zařízení
  • práce systémového montážního technika:
  • práce elektromontážního technika: 
  • práce technika programátora:

  400 Kč / hod
  300 Kč / hod
  690 Kč / hod

 • Expresní havarijní servis zařízení
  • práce systémového montážního technika:
  • práce elektromontážního technika:
  • práce technika programátora:
  650 Kč / hod
  480 Kč / hod
  890 Kč / hod
 • Cestovní náhrady
  • jízda po Praze: 
  • jízda v ostatních městech:
  • jízda mimo město:
  • čas strávený na cestě:
  • parkovné v modré zóně:
  • parkovné na vyhrazeném parkovišti:
  • náklady na případné ubytování budou účtovány podle skutečnosti
  11 Kč / km
  9 Kč / km
  8 Kč / km
  200 Kč / hod
  40 - 60 Kč / hod
  30 - 40 Kč / hod
   
 • Materiál
  • náhradní díly, pomocný materiál a příp. kompletní výrobky, které bude nutno vyměnit, budou fakturovány dle skutečné spotřeby po odsouhlasení s objednatelem
    
 • Přirážky k hodinovým sazbám
  • přesčasové hodiny: 20 %
  • soboty, neděle a svátky: 50 % (nevztahuje se na Expresní havarijní servis)
    
 • Asistence externích firem
  • při nutné asistenci externích firem bude jejich práce a dodávka fakturována dle jejich ceníků, fakturaci provádí externí firma vůči objednateli

Všechny uvedené ceny jsou smluvní a bez DPH.

Partneři