Přípravné práce

Než stavba začne, je nutné pozemek řádně připravit

Provádíme činnosti spojené zejména s dokončováním, úpravou a obnovou staveb prováděné bez přímé vazby na vlastní stavební činnost.

Ať už se jedná o zelenou louku nebo dříve zastavěný prostor, vždy je nezbytné provést před zahájením vlastní stavby přípravu pozemku. Následnou výstavbu to nejen urychlí, ale také ulehčí. Řádná příprava okolí stavby ve výsledku ovlivní mnohem snadnější dokončení projektu.

Intelstav  v této souvislosti provádí úpravu terénu pro stavby a v okolí staveb, přípravné práce pro stavby - zejména zemní práce, terénní úpravy prováděné v souvislosti se stavební činností, výkopové práce, průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb, odvodňování staveniště, provádění technické rekultivace, vybudování pozemních, příjezdových a provozních komunikací a podobně.

Příklady nejběžnějších přípravných prací:

  • kácení dřevin a divokých porostů
  • vyrovnání terénu
  • demolice a bourací práce
  • přípravy pro rozvody potrubních, elektrických a kanalizačních sítí
  • dočasné příjezdové cesty

Partneři