Poradenství

Dvakrát měř, jednou řež

Vždy je lepší se poradit, ještě lepé pokud se jedná o odborníky.

Přísloví, které jsme citovali, platí ve všech atributech stavebnictví na beton. Nebo spíš na dřevo, nebo…. Zkrátka v každém případě. Pokud ovšem nepatříte do skupinky lidí, kterým je zcela jedno, jaký objem financí investují. Před realizací jakéhokoli projektu, obzvlášť v případě výstavby nového domu, byste si měli položit mnoho otázek. Mám relevantní informace o stavebních zákonech? Co všechno musí obsahovat dokumentace, mám patřičně zvoleny materiály…

Protože známe všechna úskalí a složitosti procedur s tím spojené, nabízíme našim klientům komplexní poradenské služby. S potěšením Vás provedeme všemi nezbytnými kroky. Od počáteční myšlenky, kdy teprve uvažujete o investici, přes projektové přípravy, až do konečné fáze realizace.

Naši architekti společně s inženýry pomohou se správnou volbou stavby a jejího umístění na pozemku. Posoudí vhodnost a účelnost rekonstrukce, nebo vestavby. Ověří technické a legislativní podmínky pro výstavbu v dané lokalitě. Vyberou a doporučí vhodné materiály, stavební postupy, technologie… Cílem poradenské činnosti je předejít nemilým překvapením v průběhu, nebo po dokončení stavby, které by se projevili dodatečnými finančními nároky, vydaným úsilím a investovaným časem.

Snahou Intelstavu je zajistit takové architektonické a technické řešení, které nabídne maximální uživatelský komfort, vysokou kvalitu a funkčnost k Vaší naprosté spokojenosti.

Poradíme, pomůžeme s:

 • architektonickou studií
 • projektovou dokumentací 
 • jednání s úřady
 • BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
 • posudky (geologický průzkum, požárně-bezpečnostní řešení, mykologický průzkum)
 • stavební technologií 
 • stavebními materiály
 • TZB (technické zařízení budov)
 • energetickým standardem a energetickou náročností budov
 • posouzením zdravotního prostředí a mikroklimatu stavby
 • inženýrskými přípojkami

Partneři