Inženýrské sítě

Energie každého objektu

Inženýrské sítě přivádí veškeré energie nutné k běžnému fungování domu.

V případě výstavby inženýrských sítí provedeme výkopy, montáž potrubí či položení vedení, zapískování a zpětný zásyp včetně hutnění až po finální terénní úpravy hotového díla. Realizujeme nové inženýrské sítě, rekonstrukce a přeložky stávajících inženýrských sítí a to včetně všech administrativních úkonů, jako je vyřízení výkopových povolení, dopravně-bezpečnostních opatření, obstarání souhlasu správců ostatních dotčených sítí atd.

Samozřejmostí je provedení všech předepsaných zkoušek těsnosti, revizí, hutnících zkoušek apod.

Příklady základních inženýrských sítí:

  • vodovod
  • kanalizace
  • elektřina
  • plyn
  • telefonní přípojky

Partneři