Dokumentace

Dokumentace je složitý, nikoli neřešitelný proces

Kompletní dokumentace v naší režii bez potíží.

Projektová dokumentace se skládá z několika typů dokumentů. Jejich obsahem je textový popis stavby doplněný výkresy a schématy. Plně zpracujeme všechny podklady nutné pro správní řízení k odsouhlasení vydání stavebního povolení.

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) - dokumentace, na jejímž základě získá investor souhlas k umístění stavby. Jejím obsahem jsou výpočty a posudky, které dokládají způsobilost dodržení všech norem, prováděcích a právních předpisů. Obsahují například projekty elektroinstalace, nebo protipožárního zabezpečení. Zahrnuty musí být přesné rozměry stavby, její hloubka, výška a další náležitosti.

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - další krok nutný k vydání souhlasu stavby samotné. V zásadě se jedná o soupis stejných informací jako v případě územního rozhodnutí, ale jsou mnohem přesněji a detailněji popsány. Dokumentace již poskytuje podklad pro stavební řízení, přesto není směrodatná. V jejím rámci se ještě počítá s možnými konečnými úpravami, dle připomínek zúčastněných.

Dokumentace pro provedení stavby (DPS) - vrcholový krok k dosažení povolení stavět. Další verze předchozích projektů. Finální podoba dokumentace. Proto musí být přesně popsány i ty nejmenší detaily. Zde se například uvádějí údaje o použitých materiálech, řešení stavebních detailů, nebo jsou popsány technologické postupy. Tento dokument je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Proto je velice podstatné, aby byl pečlivě zpracován.

Zadávací dílenská dokumentace - vyhotovení podkladů pro zhotovitele stavby v přesném zadání, tak jak bylo úřady vše schváleno.

Partneři