Autorský dozor

Dozor je neodmyslitelnou součástí celé stavby

Máme lidi, dáme pozor, zajistíme kvalitní dozor.

Jak jsme již předeslali, žádná řádná stavba se neobejde bez autorského, někdy zvaného stavebního dozoru. Osoba vykonávající tuto činnost musí vlastnit zákonné povolení – autorizaci. Také je odpovědná za vše, co se v průběhu stavby děje. Většinou se jedná o projektanta, který vypracoval potřebné dokumentace ke stavebním povolením.

Hlavní náplní jeho práce je seznámit zhotovitele se všemi podklady a zajištění průběhu výstavby v souladu projektové dokumentace, platných norem a předpisů. Zároveň dbá na kvalitu odvedené práce, zajišťuje nápravy nedostatků, případně vad. Kontroluje a přebírá zakryté konstrukce – konstrukce, které budou po svém zhotovení zakryty, tedy nebudou moci být dodatečně opraveny (například různé druhy izolací). Pečlivý dozor v této oblasti pomůže zajistit budoucí kvalitu, potažmo pohodu bydlení. Provádí kontrolní dny, při kterých seznamuje investora s dosavadním stavem. Také spolupracuje se státním stavebním dohledem. Průběh výstavby zaznamenává do stavebního deníku. Po dokončení projektu přebírá celou stavbu. V neposlední řadě kontroluje rozpočtové ceny s prostavěným objemem prací. Těmito úkony hlídá proplácené finance.

S nadsázkou by se pozice autorského dozoru dala nazvat pravou rukou klienta, chcete-li základním stavebním kamenem.

Partneři